VERDELER VAN PREMIUM MERKEN SINDS 1978

Actievoorwaarden 

1. Deelname

1.1 Deelname aan de promotie is alleen geldig bij Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux. 

1.2 Deelname aan de promotie is gratis. 

1.3 Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux heeft het recht om een deelnemer van deze actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, de actie onrechtmatig beïnvloedt, of anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

1.4 Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in België, Nederland en Luxemburg.

1.5 De deelnemer verleent Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux toegang tot zijn/haar gegevens (naam, adres en e-mail), zodat zijn/haar gegevens in de actie database kunnen worden opgeslagen. 

1.6 Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux mag na deelname de deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de actie.

1.7 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux.

1.8 De looptijd van de actie is van 3 oktober 2022 tot 30 oktober 2022. 

1.9 Tijdens de actieperiode kan per persoon, club of bedrijf hoogstens éénmaal van deze actie gebruik worden gemaakt.

1.10 Bij deelname wordt een gratis voorstel uitgewerkt met drie mogelijke ontwerpen. De deelnemer kiest vervolgens één ontwerp, dat uitgewerkt wordt op de gekozen kledingsstukken en/of accessoires in het productgamma van Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux

1.11 Bij deelname aan deze promotie zijn de gebruikelijke verkoopsvoorwaarden van Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux van toepassing.

2. Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de actie aan Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux verstrekte persoonsgegevens, telefoonnummer, postcode en huisnummer en e-mail worden opgenomen in een gegevensbestand. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”) van toepassing. De deelnemer geeft Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De verstrekte gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

3. Algemene voorwaarden

3.1 Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux is gerechtigd om deze actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn. Zonder dat Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade gehouden is tegenover de deelnemers.

3.2 Facebook / Instagram zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor (aspecten van) de inhoud van promoties op hun media, noch voor eventuele gevolgen van promoties.

3.3 Squadra Velo, Castelli Custom Benelux of Sportful Custom Benelux verwerkt persoonsgegevens uitsluitend naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”).

3.4 Op deze actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

newsletter

subscribe to get the best from me

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Laat uw gegevens achter en onze teamwear experts nemen contact met je op!